Școala de Muzică a fost înființată în anul 1961, prin urmare are o tradiție de 58 de ani, devenind secție de muzică a Școlii Gimnaziale ”I.G.Duca” din anul 1981. În tot acest timp, școala noastră a pregătit mulți elevi talentați, ce au devenit la rândul lor profesori, oameni de cultură în întreaga țară și în Petroșani. În acest tot unitar care a legat elevii şi profesorii în ultimi 58 de ani de tradiție, cultură în Petroșani și în Valea Jiului, lipsește un pian de concert al școlii de muzică. Acest instrument este o normalitate în orice școală, liceu, conservator unde se studiază pianul, fiind un deziderat realizabil după o așteptare mult prea îndelungată. 

Prin redirecţionarea celor 2% din impozitul pe venit puteţi sprijini acest proiect iar redirecţionarea nu vã costã nimic iar efortul depus este unul minim. Procedura este extrem de simplã iar declarația se poate depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau venituri din pensii din România. Acest formular se poate depune personal sau prin curier cu confirmare de primire la sediul Administraţiei Fiscale de care aparţineţi. De asemenea formularele completate se pot lăsa la sala 23 din sediul vechi a Școlii Gimnaziale I. G. Duca din Petroşani.