Fabrica De Pian

Prelungire termen redirecţionare 2%

Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on skype
Se prelungeşte termenul pentru depunerea formularelor 230 pentru ONG-uri, potrivit unei ordonanţe publicate de Ministerul Finanţelor Publice. În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. Dacã nu aţi redirecţionat înca cei 2% din impozitul pe venit, nu este târziu, aveţi timp pânã în data de 31 Iulie 2019 sã completaţi Formularul 230 pentru Ong-ul pe care doriţi sã-l susţineţi.

NEWSLETTER

FABRICA DE PIAN ⎟ C.I.F. 40561657